Het bestuur van de Stichting Erfgoed op Weg bestaat uit:
  • Fons Alkemade, secretaris (secretaris@erfgoedopweg.nl)
Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. De bestuurders krijgen geen beloning, alleen een onkostenvergoeding als de kas die toestaat. U kunt ons steunen:
  • door actief te worden als bestuurslid van de Stichting Erfgoed op Weg
  • door ons te tippen over interessant erfgoed, via deze website (vraag daarvoor een inlogcode aan per e-mail)
  • door een gift te doen aan de Stichting Erfgoed op Weg: IBAN NL61 TRIO 0391 1073 05
fiscaal nummer: 8554.12.987

postadres: Molenaerstraat 39, 2023 EJ Haarlem

Het jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018 is op te vragen bij de secretaris. De bestuursleden betaalden hun onkosten en het in stand houden van de website tot op heden uit eigen zak.

Zoek een erfgoedobject

[lijst]
[lijst]